Odborné články:


Články sú vo formáte pdf, na ich prezeranie potrebujete Adobe Reader; otvoria sa v novom okne.

Svedectvá

Osobné svedectvo – Život v Náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových
Skúsenosť so SAIB Martina Mareka
Skúsenosť so spoločenstvom SAIB
Svet ako v pokrivenom zrkadle
Svedectvo bývalej členky šamanského spoločenstva


Vlastné odborné články a príspevky, ktoré boli uverejnené a publikované v časopisoch — Rozmer, Dingir, Učiteľské noviny, Empatia, Čistý deň, Pedagogické rozhľady, alebo odzneli na odborných konferenciách:

Znaky nových náboženských hnutí, ktoré ovplyvnili religiozitu na Slovensku po roku 1989

Je Ukrajinská greckokatolícka ortodoxná cirkev sektou?

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

Články o spoločenstve Mariánske sestry

Plná verzia článku uverejneného v časopise Dingir

Mariánske sestry – Vyjadrenie Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví (sken) – strana 1, strana 2

Mariánske sestry – Oficiálne vyjadrenie Maďarskej konferencie biskupov o Mariánskych sestrách (sken)

Mariánske sestry – Všeobecné informácie o fungovaní Komunity Sv. Jána a spoločenstva Mariánskych sestier Izraela a Sv. Jána

Mariánske sestry – "Sektárske odchýlky" v Katolíckej cirkvi

Vyšetrovanie sektárskych odchýlok v katolíckej cirkvi – Preklad článku z francúzskeho denníka Le Monde 28.1.2001

Mariánske sestry sa musia zrieknuť habitu predtým, ako opustia kláštory – Článok z francúzskeho týždenníka Le Progres 6.4.2005

Násilnosti v katolíckej komunite vzbudzujú obavy z vážnej sektárskej odchýlky – Preklad článku zo švajčiarskej protestantskej agentúry Protestinfo 31.5.2001

Spoluzávislosť – Príbeh

Ponúkame na preštudovanie aj zdroje zakladateľky Mariánskych sestier Tunde Szentes (preklady nemáme v tomto čase k dispozícii)


Nové články o scientológii

Posvätné texty v živote Scientológie
Tlačová správa scientologickej cirkvi
Otázky o scientológii
Preklad článku z časopisu Time(1991)


Informácie o Rodovej škole - Anastázia

Podnet o. z. Integra pre Ministerstvo školstva
Odpoveď Ministerstva školstva (Oskenovaný dokument s veľkosťou 1 MB)
Stanovisko Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
Leták Rodovej školy
Informácie o Michailovi Petrovičovi Ščetininovi
Odkaz na stránku z medzinárodnej konferencie o totalitných kultoch "Totalitarian Cults - Threat of Twenty-First Century" (anglicky)


Alternatívna medicína - áno alebo nie?

Banská Bystrica a Mierové kvety Sri Chinmoya

Hlbinná abreaktívna psychoterapia — regresná terapia

Informácie o spoločenstve SAIB

Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

Psychická manipulácia naša každodenná

Možné vysvetlenie úspešnosti liečiteľov alternatívnej medicíny

Patrí joga do našich škôl?

Podozrivé spoločenstvá Uverejnené v časopise Fifík

Problematika zhubných kultov a siekt

Psychické problémy bývalých členov siekt

Sekta a rodina

Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

Všetko, čo ste chceli vediet o sektách, ale nemali ste sa koho spýtať

Zhubné kulty a sekty


Práce dobrovoľníkov a študentov:

Astrológia

Extrémne odchýlky pentekostálnych a charizmatických cirkví

Extrémy hnutia Nazaret

Hnutie Sri Chinmoy

Industriálne kulty

Herbalife

Osobnosť a psychická manipulácia

Viete, čo je CARP alebo HARP klub?

Zhubné spoločenstvá

Zložitosť magického myslenia


Spracovaná odborná literatúra pre potreby informačnej databázy Integry a klubu dobrovoľníkov:

Experientia: Okultizmus a veda

Gunter Hole: Fanatizmus

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Spoluzávislosť

Marie-France Hirigoenová: Psychické týranie

Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás


Informácie o jednotlivých spoločenstvách spracované podľa dostupnej literatúry:

Hnutie zjednotenia — Moonisti

Humana

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových

Satanizmus

Z. Vojtíšek: Modrý kříž


Letáky spracované podľa dostupnej literatúry:

Aká je skutočná pravda o Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia?

Ako sa správať pri kontakte s podozrivými spoločenstvami — tzv. sektami

Viete, čo je HUMANA alebo TVIND?


*Materiály neprešli jazykovou úpravou

*V záujme objektivity a zabezpečenia siršieho spektra informácií uverejňujeme aj články a preklady, ktoré nemusia byt úplne v súlade s názormi o.z. Integra