Banská Bystrica 23.1.2006

Vážení priatelia, kamaráti, susedia, dobrí ľudia,
prosíme vás týmto o podporu odovzdaním 2% z Vašej (už odvedenej) dane. Naše aktivity sú zamerané na psychologickú aj pedagogickú prevenciu a pomoc pred psychickou manipuláciou zhubných siekt, výstupové poradenstvo bývalým členom siekt a ich blízkym, tvorbu informačnej databázy o činnosti deštruktívnych skupín a poskytovanie informácií o nich verejnosti. V spolupráci s mladými dobrovoľníkmi vydávame odborné i osvetové materiály o tejto problematike..
Prečo sme založili Centrum prevencie v oblasti siekt?
a) v rokoch 1969-2000 bolo na celom svete spáchaných 2066 hromadných samovrážd členov zhubných siekt;
b) 50% členov vstupuje do deštruktívnych siekt vo veku 17 až 24 rokov - mladí ľudia sú teda najohrozenejšou skupinou;
c) psychická manipulácia, ktorú deštruktívne spoločenstvá používajú, môže spôsobiť zmenu identity človeka a psychickú závislosť na sekte alebo jej vodcovi;
d) 30% ex-členov má po opustení sekty vážne psychické problémy a ich návrat do normálneho života trvá 3 mesiace až 3 roky;
e) na Slovensku pôsobí 60-70 takýchto deštruktívnych spoločenstiev.
Naše projekty už podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, NPOA v programe PHARE a NDS v programe Hodina deťom.
V súčasnosti nás nájdete v budove Centra poradensko-psychologických služieb na Pracovisku prevencie drogových závislostí na ulici Dolná Strieborná 2 v Banskej Bystrici na 1. poschodí 048/415 23 26
Pokiaľ pokladáte našu činnosť za užitočnú môžete nás podporiť. Čo musíte urobiť?

  1. Pokiaľ ste zamestnanci, dáte si vo mzdovej učtárni potvrdiť "Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2005"
  2. Potom vyplníte"Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane" a odovzdáte ho spolu s Potvrdením na Váš daňový úrad do 30.4.2005.
  3. Podnikatelia majú základ dane vypočítaný vo svojom daňovom priznaní, v ktorom je aj kolonka pre dar 2% z odvedenej dane. Tam vpíšete naše údaje:
    IČO 378 17 001, občianske združenie INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt, Tulská 101, Banská Bystrica
    Získané peniažky použijeme na nákup odbornej literatúry, vydávanie prevenčných aj informačných materiálov a vzdelávanie dobrovoľníkov.

Ďakujeme za Vašu podporu

predsedkyňa o. z. INTEGRA
Mgr. Ivana Škodová, pedagogička