Dobrovoľníctvo

Významnou súčasťou Integry je aj dobrovoľníctvo. Organizácia poskytuje široký priestor pre pôsobenie dobrovoľníkov. Dobrovoľnícky tím pozostáva z ľudí, ktorých zaujíma problematika deštruktívnych spoločenstiev a ktorí venujú tejto oblasti určitú časť svojho voľného času (napr. študenti stredných a vysokých škôl, ľudia popri zamestnaní). Dobrovoľníci sa stretávajú na Klube Dobrovoľníkov (D-Klub) vždy prvý utorok v mesiaci počas školského roka. Na D-Klube sa diskutuje o daných témach, rozdeľujú sa úlohy, pripravujú projekty, ako aj iné aktivity. Kto má záujem byť dobrovoľníkom v Integre, môže kontaktovať koordinátorku dobrovoľníkov, ktorá vysvetlí, čo všetko dobrovoľnícka práca v tomto združení zahŕňa. Ide napríklad o tvorbu informačných letákov, písanie článkov o problematických spoločenstvách, podieľanie sa na tvorbe informačnej databázy, ale aj rôzne ďalšie praktické a administratívne činnosti. Prínosom pre dobrovoľníkov je možnosť pôsobiť v rámci prevencie v oblasti zhubných kultov a siekt, rozšírenie svojich vedomostí a zručností, možnosť využívania knižnice združenia, stretnutie s ľuďmi s podobnými záujmami a užitočne strávený voľný čas.

Obľúbeným a už tradičným je víkendový sociálno-psychologický výcvikový seminár, na ktorom sa dobrovoľníci a členovia Integry minimálne raz do roka stretávajú. Na tomto seminári sa pod vedením odborných lektorov oboznamujú s novými témami, vymieňajú si poznatky a skúsenosti, získavajú a zážitkovou formou zvyšujú svoje možnosti podieľať sa na činnosti združenia.

V Integre je dobrovoľníctvo otvorené voči každému, kto má záujem o oblasť zhubných kultov a siekt a kto sa môže a chce tejto téme systematicky venovať.

Ako sa prihlásiť:

Dokumenty:

  • Prihláška dobrovoľníka RTF PDF,
  • Dotazník pre dobrovoľníka RTF PDF,
  • Prihláška na seminár RTF PDF,

Oznamy pre dobrovoľníkov:

  • Pre konzultácie, či iné záležitosti bude vyhradený čas na piatok. Takéto stretnutie si treba vopred dohodnúť.
  • Od 6.2. 2007 už nebudú D-Kluby bývať každý prvý utorok v mesiaci. Namiesto toho budú stretnutia podľa potreby a najbližšie stretnutie je plánované na sobotu 21. apríla 2007 v priestoroch Integry. Uskutoční sa jednodňový vzdelávací seminár na vopred avizovanú tému - Ľudské práva a sekty. Pôjde o zážitkové formy učenia. Prihlášky posielajte na adresu koordinátorky - coordinator.volunteers@gmail.com do 15. apríla 2007. Predpokladaný počet účastníkov - cca 10 ľudí.
  • Školenie na tému "Ľudské práva a sekty"
    Integra ponúka školenie na tému "Ľudské práva a sekty", inšpirované "Kampaňou každý iný - všetci rovní", ktorú na Slovensku zabezpečuje Iuventa. Záujemcovia sa môžu informovať na coordinator.volunteers@gmail.com.