Odporúčame do vašej pozornosti:

 • Stránka zameraná na odborný psychologický výklad snov, ktorý zabezpečuje psychologička spolupracujúca s o. z. Integra
  internet: http://www.snovaporadna.cz
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
  Husníkova 2075
  158 00 Praha 13
  tel.: +420 257 314 646
  internet: http://www.sekty.cz
  e-mail: sssnns@sekty.cz
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
  Mládežnícka 34
  974 04 Banská Bystrica
  tel.: 048/ 413 47 51; 048/413 47 52
  internet: http://kpppbb.svsbb.sk
 • Centrum pre štúdium siekt + redakcia časopisu Rozmer
  Svoradova 3
  811 03 Bratislava 1
  tel.: 02/54 43 09 60; 02/54 43 14 68
  internet: http://www.rozmer.sk
  e-mail: rozmer@sekty.sk

Ďalšie zaujímavé odkazy: