Z e-mailovej poradne

V tejto rubrike budeme po dohode s autorom otázky uvádzať otázky a odpovede z e-mialových konzultácií

Jazyková škola Helen Doron

MUDr. Vladimír Savčenko – SAVČENKOCENTRUM

Gideonovci