Služby

Občianske združenie INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt ponúka špeciálne služby zamerané na problematiku psychickej manipulácie deštruktívnych spoločenstiev tzv. siekt. a psychickej závislosti na deštruktívnych sektách.

Aké služby ponúkame:

 1. individuálne osobné pedagogické a psychologické poradenstvo pri riešení problémov členov a ex-členov siekt aj ich blízkych – kontaktujte nás,
 2. prevenčné workshopy pre pedagógov, študentov aj rodičov realizujeme priamo na školách pre menšie skupinky asi 2 hodiny s využitím videodokumentov,
 3. poskytovanie informácií o jednotlivých spoločenstvách aj poradenstva telefonicky 0907 409 294 (pevnú linku zatiaľ nemáme), e-mailom: integra@fost.sk. Odpoveď na e-mail od nás očakávajte do 2 týždňov,
 4. požičiavanie odbornej literatúry po vzájomnej dohode – výpožičná doba 2 týždne a požadujeme poskytnutie finančnej zálohy v hodnote knihy,
 5. konzultácie pri tvorbe prác študentskej odbornej činnosti ako aj bakalárskych a diplomových prác,
 6. klub dobrovoľníkov – otvorená skupina pre tím stálych spolupracovníkov raz mesačne vždy prvý utorok v mesiaci od 17:00 - 20:00 hod. na našej adrese,
 7. víkendový vzdelávací sociálno-psychologický seminár pre dobrovoľníkov podmienený získaním finančných prostriedkov na realizáciu takéhoto projektu.

Komu sú služby určené:

 • klientom,
 • kolegom psychológom, pedagógom a sociálnym pracovníkom,
 • pracovníkom všetkých inštitúcií najmä v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí,
 • študentom,
 • rodičom,
 • širokej verejnosti.

Kto služby poskytuje:

 • predsedkyňa o. z. Mgr. Ivana Škodová, pedagogička,
 • Mgr. Zuzana Škodová, psychologička – externá spolupracovníčka o. z. NTEGRA,
 • tím vyškolených dobrovoľníkov – študentov UMB a gymnázií v Banskej Bystrici,
 • Th. Mgr. Vlado Boško – externý spolupracovník o. z. INTEGRA.